Welkom op de website van de Prins Bernhardschool

Wij zijn een christelijke basisschool. In ons onderwijs staat de Bijbel centraal en vormt het ons richtsnoer voor de omgang met elkaar. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven door gedreven en enthousiaste leerkrachten.
Wij geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de leerlingen. Wij geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die de Heere Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.
We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en stimuleren van positief gedrag zijn hierbij speerpunten. Een positief schoolklimaat bevordert de gezondheid, veroorzaakt een lager stressniveau en geeft betere schoolresultaten.

 

 

Laatste Nieuws

Creamiddagen

17 januari 2020

De afgelopen week werden er weer 2 creamiddagen georganiseerd. Maandagmiddag voor de leerlingen van groep 3 & 4, lees meer...

Kerstviering 2019

20 december 2019

Donderdagavond hebben we Kerst gevierd met alle leerlingen en ouders in de kerk. Het thema van de dienst was "Sta op lees meer...

Kalender

  • 21 januari 2020 Uitstallen gevonden voorwerpen
  • 22 januari 2020 Mw. Gerdi Verbeet komt voorlezen in groep 1 & 2
  • 24 januari 2020 Oud papier
  • 25 januari 2020 Oud papier

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig?

  • Sophie uit groep 1 is jarig op 23 januari
  • Jacob uit groep 8 is jarig op 23 januari
  • Tim uit groep 1 is jarig op 23 januari

Nieuwsbrieven