Welkom op de website van de Prins Bernhardschool

Wij zijn een christelijke basisschool. In ons onderwijs staat de Bijbel centraal en vormt het ons richtsnoer voor de omgang met elkaar. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven door gedreven en enthousiaste leerkrachten.
Wij geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de leerlingen. Wij geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die de Heere Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.
We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en stimuleren van positief gedrag zijn hierbij speerpunten. Een positief schoolklimaat bevordert de gezondheid, veroorzaakt een lager stressniveau en geeft betere schoolresultaten.

 

 

Laatste Nieuws

Kalender

  • 08 december 2022 Juf Inge jarig
  • 15 december 2022 Juf Eline jarig
  • 20 december 2022 Juf Dilene jarig
  • 22 december 2022 Kerstviering groep 1 t/m 8

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig?

  • Silvan uit groep 4 is jarig op 16 december
  • Jalisa uit groep 5 is jarig op 19 december
  • Anne uit groep 6 is jarig op 20 december

Nieuwsbrieven