Welkom op de website van de Prins Bernhardschool

Wij zijn een christelijke basisschool. In ons onderwijs staat de Bijbel centraal en vormt het ons richtsnoer voor de omgang met elkaar. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven door gedreven en enthousiaste leerkrachten.
Wij geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de leerlingen. Wij geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die de Heere Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.
We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en stimuleren van positief gedrag zijn hierbij speerpunten. Een positief schoolklimaat bevordert de gezondheid, veroorzaakt een lager stressniveau en geeft betere schoolresultaten.

 

 

Laatste Nieuws

Kerstfeest: "Hoop voor de toekomst"

13 december 2022

Donderdagavond 22 december zijn jullie van harte uitgenodigd voor het Kerstfeest. Het thema van de viering is: “Hoop

lees meer...

Kalender

  • 30 januari 2023 GMR-vergadering
  • 09 februari 2023 Volleybal-clinic groep 5 t/m 8
  • 16 februari 2023 Studiemiddag onderbouw - leerlingen groep 1 t/m 4 's middags vrij.
  • 18 februari 2023 Juf Nadia jarig

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig?

  • Lizzy uit groep 6 is jarig op 30 januari
  • Cayden uit groep 3 is jarig op 30 januari
  • Roel uit groep 8 is jarig op 31 januari

Nieuwsbrieven