Welkom op de website van de Prins Bernhardschool

Wij zijn een christelijke basisschool. In ons onderwijs staat de Bijbel centraal en vormt het ons richtsnoer voor de omgang met elkaar. Op onze school wordt goed onderwijs gegeven door gedreven en enthousiaste leerkrachten.
Wij geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de leerlingen. Wij geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die de Heere Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.
We vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuis voelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en stimuleren van positief gedrag zijn hierbij speerpunten. Een positief schoolklimaat bevordert de gezondheid, veroorzaakt een lager stressniveau en geeft betere schoolresultaten.

 

 

Laatste Nieuws

Afscheid groep 8

13 juli 2021

Vandaag hebben onze leerlingen uit groep 8 afscheid genomen. 's Morgens ontvingen alle leerlingen wat lekkers van de

lees meer...

Afscheid juf Frances en juf Nella

09 juli 2021

Op vrijdag 9 juli hebben juf Frances en juf Nella na vele jaren trouwe dienst afscheid genomen van de Prins

lees meer...

Kalender

  • 25 oktober 2021 Hoofdluiscontrole
  • 01 november 2021 MR-vergadering
  • 02 november 2021 Juf Safera jarig
  • 03 november 2021 Dankdag

naar de volledige kalender...

Wie is er jarig?

  • Xavi uit groep 4 is jarig op 25 oktober
  • Mila uit groep 2 is jarig op 28 oktober
  • Seppe uit groep 2 is jarig op 30 oktober

Nieuwsbrieven