Vakantierooster Prins Bernhardschool cursusjaar 2018-2019
 
 Studiedag  19 september
 Studiedag  10 oktober
 Herfstvakantie  22 oktober t/m 26 oktober
 Studiemiddag gr. 1 t/m 4  13 november
 Vrijdagmiddag  21 december
 Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari
 Studiemiddag gr. 1 t/m 4  14 februari
 Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 1 maart
 Pasen  19 april t/m 22 april
     (in meivakantie) 
 Meivakantie  19 april t/m 3 mei
 Studiedag   29 mei
 Hemelvaart  30 en 31 mei
 Pinksteren  10 juni
 Vrijdagmiddag  19 juli
 Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus