Wij hebben op onze school een continurooster. Vanaf 8.30 uur is er een vrije inloop voor de leerlingen.
Om 8.40 uur gaat de bel en om 08.45 uur beginnen we met de lessen. 
De leerlingen eten vanaf 12.00 uur gezamenlijk in hun eigen groep, met hun eigen leerkracht.
Ook is er een pauze, zodat de leerlingen de gelegenheid hebben om te spelen en zich even lekker te ontspannen.
Tijdens het buitenspelen worden er ouders ingeschakeld die de pleinwacht verzorgen. 
 
Dag Groep 1 Groep 2 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag 08.45 – 12.00 08.45 – 14.45 08.45 – 14.45
Dinsdag 08.45 – 14.45 08.45 – 14.45 08.45 – 14.45
Woensdag 08.45 – 12.30 08.45 – 12.30 08.45 – 12.30
Donderdag 08.45 – 14.45 08.45 – 14.45 08.45 – 14.45
Vrijdag 08.45 – 12.00 08.45 – 12.00 08.45 – 14.45

Tussen de middag
Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Dit gebeurt in de eigen klas met de eigen leerkracht.
De leerlingen nemen hun eigen brood en een beker drinken mee.
De middagpauze duurt 40 minuten, waarvan de leerlingen 20 minuten gezamenlijk eten en 20 minuten buiten spelen.
Bij slecht weer, spelen de leerlingen in hun eigen groep. 
Wij zijn voorstander van gezond eten!
Wij stellen het dan ook op prijs dat de leerlingen een gezond gevulde lunchtrommel mee naar school nemen.
U kunt hierbij denken aan: