Op onze school is het mogelijk om over te blijven. Deze regeling is bedoeld voor kinderen voor wie het moeilijk is om tussen de middag naar huis te gaan en natuurlijk in bijzondere gevallen. Overblijven voor de gezelligheid valt hier niet onder.
De overblijfouders eten met de leerlingen van groep 1 t/m 3 in het speellokaal. De leerlingen van groep 4 t/m 8 eten in de lokalen en onder verantwoordelijkheid van één van de leerkrachten.
Als de kinderen daarna buiten spelen houden de overblijfouders toezicht tot 13.00 uur. Bij slecht weer gaan de leerlingen naar binnen.
Laat u ons even weten wanneer uw kind niet of extra overblijft? Dat kan per e-mail naar de groepsleerkracht.
De kosten bedragen € 2,00 per keer. Kinderen die regelmatig overblijven kunnen bij juf Nella strippenkaarten kopen.
Een kaart van 25 strippen kost € 30,00 en een kaart van 100 strippen kost € 100,00. U betaalt voor alle overblijvende kinderen uit een gezin.
 
Een vaste groep van mensen regelt het overblijven. De commissie bestaat uit een teamlid en een overblijfcoördinator.
Bij hen kunt u een strippenkaart kopen. Dit zijn:
• juf Nella Kruithof
• mevrouw Janneke Oud (overblijfcoördinator), 0577-461880.