Sinds 2 september 2013 werken we samen met Kinderopvang Bijdehandjes in onze school.
Op dit moment is er ruimte voor dagopvang en buitenschoolse opvang.
De peuterspeelzaal heeft een plekje in De Koepel. Ons bestuur heeft ook nog steeds een convenant met gastouderbureau ‘Dolfijn’ in Barneveld. Wanneer u dat wilt, bemiddelt dit bureau tussen degene die opvang zoekt en degene die opvang aanbiedt.
Beide genoemde organisaties kunnen u ook informeren over kosten en vergoedingen van het Rijk.