Elke school moet een klachtencommissie hebben waar ouders en leerlingen terechtkunnen met hun klacht. De klachtencommissie brengt na onderzoek van de klacht een advies uit aan het schoolbestuur. Aan de hand van dit advies kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Klik hier voor onze klachtenregeling.