Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Winnaars kleurplaatwedstrijd nieuwe Dorpshuis   05-06-2019

Tijdens de aftrap van de start van de nieuwbouw van het nieuwe dorpshuis hadden veel leerlingen een kleurplaat ingeleverd. Woensdag was dhr. Ton van Krevel van Plaatselijk Belang op school om een prijs te overhandigen aan de prijswinnaars. Er waren 3 leerlingen die een prijs kregen overhandigd.

​​​​​​Top


EHBO examen groep 8   20-05-2019

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 8 elke maandagmiddag EHBO-lessen gehad.
Afgelopen maandag hebben ze op diverse onderdelen examen afgelegd.
Het ging daarbij zowel om theoretische kennis als om praktische vaardigheden (stabiele zijligging, verband aanbrengen, etc.).
Aan het eind van de morgen konden we alle leerlingen een diploma overhandigen: 100% geslaagd!
Wij bedanken de vrijwilligers die de leerlingen hebben geholpen.
 
Top