Biddag
Op woensdag 11 maart is het Biddag. Het thema is: “Vraag gerust”. Op deze dag hopen we met alle leerlingen van groep 1 t/m 8 ’s morgens naar de kerk te gaan om dit te vieren. In de afgelopen jaren gingen alleen de leerlingen vanaf groep 5 naar de kerk met Bid- en Dankdag. Binnen het team was er langere tijd het verlangen om dit met alle groepen samen te vieren. In overleg met de 3 predikanten van de kerken in Garderen is afgesproken om hieraan gehoor te geven. De leerlingen worden deze dag gewoon om 08.45 uur op school verwacht. Vanuit school gaan de leerlingen met hun leerkracht lopend naar de Dorpskerk. Ook ouders en belangstellenden zijn van harte welkom! De dienst begint om 09.15 uur. Met elkaar willen we God danken, bidden, samen psalmen en andere liederen zingen en luisteren naar Zijn Woord. Tijdens deze dienst wordt samengewerkt met de Hersteld Hervormde Kerk uit Garderen. De leerlingen en leerkrachten zullen voorin de kerk gaan zitten, ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen daarachter aansluiten.