Positive Behavior Support (PBS)
 

PBS in het kort:
PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dat is begonnen bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die op onze school belangrijk zijn. Voor onze school zijn dit:
â–º Respect 
â–º Veiligheid
â–º Structuur
â–º Verantwoordelijkheid

Als team leren we onze leerlingen het gedrag dat past bij deze waarden. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht
Vanuit onze gemeenschappelijke waarden (respect, veiligheid, structuur en verantwoordelijkheid) bepalen we gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school zijn deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd. 
http://www.swpbs.nl/files/193/w111h101b1/
Gedrag oefenen
De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien.
 
Belonen en aanmoedigen
Om gedrag structureel aan te moedigen, heeft de school een beloningssysteem ontwikkeld dat door alle leerkrachten van de school wordt gebruikt. 
Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.swpbs.nl