Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek

Onze school valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, afgekort tot VGSK. De vereniging heeft 3 scholen onder haar beheer:
VGSK heeft als doel het oprichten en in stand houden van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs.
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 9 personen. De dagelijkse leiding van de Vereniging en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.

Voor zaken die de Vereniging aangaan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van de voorzitter van het bestuur.
U kunt lid worden van VGSK als u kunt stemmen met de grondslag van de vereniging. Op de scholen van bij de secretaris is een inschrijfformulier verkrijgbaar. Als lid wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering en u verkrijgt stemrecht op een aantal zaken.

Klik hier voor het jaarverslag van VGSK.
Voor het verslag van de ledenvergadering van 11-10-2022, klik u hier.

Algemeen directeur VGSK
Dhr. D. (Duran) Vonck
​algemeendirecteur@vgsk.nl
 
Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, te bereiken via basisschool
De Bron of met de secretaris van het bestuur Mevr. A. (Bertine) van Roozelaar.
 
Voorzitter toezichthoudend bestuur
Dhr. J. (Johan) Heemskerk, Garderen

Secretaris
Mevr. A. (Bertine) van Roozelaar, Stroe
 
Postadres
VGSK
Stroeërweg 76A
3776 MK Stroe
0342 - 442250
 
Overige bestuursleden
Dhr. E.J. (Erik Jan) Kevelam, Garderen
Dhr. H.J. (Arjan) v.d. Kamp, Kootwijkerbroek
Mw. J. (Jantine) Hazeleger-Peelen, Kootwijkerbroek


MISSIE EN VISIE VAN VGSK

De missie van VGSK is als volgt beschreven:
 
VGSK levert op professioneel kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
gebaseerd op het geloof in God zoals beschreven in de Bijbel.
 
De visie van VGSK geeft aan op welke wijze de vereniging de missie wil mogelijk, door te beschrijven hoe wordt aangekeken tegen kinderen, ouders en, tegen identiteit, tegen schoolontwikkeling en kwaliteit. De is als volgt bedoeld:
 
De visie van VGSK voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en biedt dit door:  
VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door:
Om kwaliteit hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor: