Wij werken met de methode ‘Wonderlijk gemaakt’, een methode voor seksuele vorming.
Door deze lessen leren de leerlingen over hun eigen lichaam en merken ze hoe wonderlijk de Heere God ons allemaal geschapen heeft.
Andere onderwerpen die besproken worden zijn het omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling van seksualiteit en weerbaarheid in bedreigende situaties.
Daarvoor worden er in alle groepen enkele lessen gegeven.
Hieronder vindt u per groep een informatieblad. 
Deze informatie stelt u in de gelegenheid om de onderwerpen eerst zelf met uw kind thuis te bespreken, als u daar behoefte aan heeft.  
We hopen dat de lessen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, zodat ze met verwondering, vertrouwen en weerbaarheid leren staan in de maatschappij.

Wonderlijk Gemaakt groep 1
Wonderlijk Gemaakt groep 2
Wonderlijk Gemaakt groep 3
Wonderlijk Gemaakt groep 4
Wonderlijk Gemaakt groep 5
Wonderlijk Gemaakt groep 6
Wonderlijk Gemaakt groep 7
Wonderlijk Gemaakt groep 8