Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek

Onze school valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, afgekort tot VGSK. De vereniging heeft 3 scholen onder haar beheer:
VGSK heeft als doel het oprichten en in stand houden van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs.
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 9 personen. De dagelijkse leiding van de Vereniging en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.

Voor zaken die de Vereniging aangaan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur of met de voorzitter van het bestuur.
U kunt lid worden van VGSK als u kunt instemmen met de grondslag van de vereniging. Op de scholen of bij de secretaris is een inschrijfformulier verkrijgbaar. Als lid wordt u uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering en u verkrijgt stemrecht op een aantal zaken.

Klik hier voor het jaarverslag van VGSK.
Voor het verslag van de ledenvergadering van 27-11-2019, klikt u hier.

Algemeen directeur:
Dhr. D. Vonck
te bereiken via basisschool de Bron
Stroeërweg 76
3776 MK Stroe
T 0342 - 442250
algdirvgsk@debronstroe.nl

Voorzitter:
Dhr. J.C. Heemskerk
Acacialaan 24
3886 AG Garderen

Secretaris en postadres:
Mevr. J.B. van Kruistum - Guliker
Puurveenseweg 31
3774 PH Kootwijkerbroek

Overige bestuursleden:
Mw. B. van Roozelaar-Janssen, Stroe
Dhr. A. van de Kamp, Kootwijkerbroek
Dhr. R. Boeve, Garderen


MISSIE EN VISIE VAN VGSK

De missie van VGSK is als volgt verwoord:
 
VGSK verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
gebaseerd op het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel.
 
De visie van VGSK geeft aan op welke wijze de vereniging de missie wil verwezenlijken, door te beschrijven hoe wordt aangekeken tegen kinderen, ouders en medewerkers, tegen identiteit, tegen schoolontwikkeling en kwaliteit. De visie is als volgt verwoord:
 
De scholen van VGSK staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bevorderen dit door:  
VGSK staat voor goed werkgeverschap en bevordert dit door:
Om kwaliteit hoogwaardig onderwijs en goed werkgeverschap te realiseren staat VGSK voor: